Ba Sr
Metalne Savitljive Harmonikaste Cijevi
Opletene Metalne Savitljive Cijevi
Priključni Elementi
Priključni Elementi
Priključni Elementi
Hidraulično Ispitivanje Savitljivih Cijevi
Hidraulično Ispitivanje Metalnih Savitljivih Cijevi
  • Metalne savitljive harmonikaste (rebraste) nerđajuće cijevi zahvaljujući obliku rebara omogućavaju prenos tečnosti ili gasova, obično pod visokim pritiskom i visokim ili niskim, kriogenim temperaturama, zadržavajući svoju fleksibilnost.

  • Neopletene metalne harmonikaste (rebraste) savitljive cijevi imaju tendenciju ka istezanju kada rade pod pritiskom iznad određenog nivoa. Da bi se ovo spriječilo, na metalnu savitljivu cijev se stavlja nerđajući metalni oplet. Metalni oplet sprečava uzdužnu ekspanziju metalne savitljive cijevi i na taj način povećava snagu unutrašnjeg pritisaka i tačno prati kretanje savitljive cijevi. Za dalje povećanje nivoa pritiska, koriste se dva ili čak tri sloja metalnog opleta.

  • Priključivanje metalnih savitljivih harmonikastih (rebraste) nerđajućih cijevi se izvodi prirubnicama, priključcima s navojem, cijevnim nastavcima itd.

  • Priključci se izrađuju u nazivnim veličinama, u zavisnosti od nazivne veličine metalne savitljive harmonikaste (rebraste) nerđajuće cijevi. Sve priključne mjere su u skladu sa postojećim standardima u svijetu.

  • Spajanje priključaka sa metalnim savitljivim harmonikastim (rebraste) nerđajućim cijevima se u zavisnosti od tipa savitljive cijevi i tipa materijala priključka izvodi zavarivanjem u zaštitnom gasu, tvrdim lemljenjem, lemljenjem srebrom i mehaničkim putem.

  • Ispitivanje hidrauličnim pritiskom se izvodi u svrhu provjere čvrstoće izrađenih metalnih savitljivih cijevi. Izvodi se na cijevima u statičnom i pravolinijskom položaju na sobnoj temperaturi. Ispitni pritisak iznosi 1,5 puta maksimalni dozvoljeni radni pritisak.

  • Ispitni fluid, izuzev ako drugačije nije ugovoreno, je voda. Ispitni pritisak se održava dovoljno vremena da bi se omogućilo vizuelno ispitivanje svih spoljnih površina metalne savitljive cijevi.