METALNE SAVITLJIVE
HARMONIKASTE CIJEVI
Flexon-N
Flexon-S
PRIKLJUČNI ELEMENTI
Cijevni nastavci
Navojni priključci
Prirubnice
KATALOG
Online         Preuzmi
FLEXON-S  SPECIFIKACIJA
Preuzmi

Metalne savitljive harmonikaste cijevi

Savitljive cijevi FLEXON-S
Metalna savitljiva harmonikasta cijev Flexon-S


OPIS

Metalna savitljiva harmonikasta cijev od visokolegiranog nerđajućeg čelika sa sabijenim, paralelnim rebrima, okruglog poprečnog prijeseka, izrađena hidrauličkim postupkom od glatke uzdužno zavarene cijevi.


TIP CIJEVI

FLEXON-S  --  harmonikasta cijev sa sabijenim rebrima.

KVALITET

AISI 316L (1.4404), AISI 321 (1.4541).

DEBLJINA ZIDA
Od 0,15 mm do 0,60 mm.

ZAPTIVANJE
Apsolutna zaptivenost.

OPLET
Nerđajuca žica AISI 304 (1.4301).

PRIKLJUČCI
Prirubnice, priključci sa navojem, cijevni nastavci od nerđajućih i konstrukcionih čelika, livenih gvožđa i
obojenih metala.

MAKSIMALNE DUŽINE
Do 25 metara u jednom komadu zavisno od prečnika.

PRIMJENA
Provođenje tečnosti i gasova pod pritiskom i potpritiskom. Pošto su izrađene od nerđajućeg čelika mogu se primjenjivati i u slučajevima kada se radi o korozivnim fluidima i atmosferama.

SPECIFIKACIJE
Pogledati tabelu tehničkih podataka ispod.

PREČNICI
Od 6 mm do 150 mm unutrašnji prečnik.

TEMPERATURE:
Optimalna otpornost od –270°C do 700°C.

FLEXON-S -- Tehnički podaci

DN

Unutrašnji prečnik "d"

(mm)

Spoljašnji prečnik "d1"

(mm)

Min. radius savijanja

(mm)

Bez opleta

Sa 1 opletom

Sa 2 opleta

Statički

(mm)

Dinamički

(mm)

Max. radni pritisak

(bar)

Probni pritisak

(bar)

Max. radni pritisak

(bar)

Probni pritisak

(bar)

Max. radni pritisak

(bar)

Probni pritisak

(bar)

6

6.00

9.40

19

100

4

6

100

150

160

240

10

10.00

14.00

29

115

4

6

90

135

144

216

12

12.90

17.20

34

124

3

4.5

80

120

128

192

20

19.80

27.50

53

170

2

3

64

96

102

153

25

26.00

34.40

64

195

2

3

50

75

80

120

32

32.30

42.50

79

225

1.5

2.3

40

60

64

96

40

40.60

51.50

98

255

1.5

2.3

30

45

48

72

50

50.80

64.00

120

295

1.0

1.5

28

42

44

66

65

65.10

82.00

150

345

1.0

1.5

24

36

38

57

80

80.00

97.00

180

390

1.0

1.5

18

27

28

42

100

99.80

119.00

218

450

0.8

1.2

16

24

26

39

125

125.20

148.00

255

650

0.6

0.9

12

18

20

30

150

149.70

173.50

290

815

0.6

0.9

10

15

16

24

Korekcioni faktor

Radna Temperatura (ºC)

-200

-150

-100

-50

0

20

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Reducioni koeficijent kt (-)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.95

0.83

0.75

0.69

0.65

0.61

0.58

0.56

0.54

0.53

0.52

0.34

0.19

0.10

Radni pritisak (Pr), dat u tabeli, je maksimalni dozvoljeni radni pritisak na sobnoj temperaturi. Maksimalni radni pritisak na temperaturama višim od sobne se računa po formuli:


                                          Pr - radni pritisak
Prt = Pr x Kt (bar)             Kt - reducioni koeficijent
                                          Prt - temperaturni radni pritisak

Za cijev prečnika DN 32 sa jednim opletom, strujanje fluida bez udara i bez prisustva vibracija sa temperaturom 300ºC, maksimalno dozvoljeni radni pritisak iznosi:        Prt = 40 x 0,61 = 24,4 bara

Pri naručivanju molimo da navedete: tip cijevi, nazivni prečnik (DN), nazivnu dužinu, tip, dimenziju i materijal priključnih elemenata, fluid, radni pritisak i radnu temperaturu.