DOKUMENTACIJA
Pravila ugradnje i
računanje dužine
Gubici pri strujanju
Tabela podnošljivosti
Uporedni standardi
KALKULATORI
Računanje min. dužina
Računanje pritiska
Temperaturni faktor
Korozivna otpornost
KATALOG
Online         Preuzmi

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  • Oblik ugradnje A
  • Oblik ugradnje B
  • Oblik ugradnje C
  • Oblik ugradnje D
  • Oblik ugradnje E
  • Oblik ugradnje F
  • Oblik ugradnje G

Pravila ugradnje i računanje minimalnih dužina


Poštujući pravila ugradnje i pravilnim izračunavanjima minimalnih dužina savitljivih cijevi postižu se potpuni efekti ugradnje savitljivih cijevi. Pored osnovne funkcije provodjenja fluida, gdje nije moguće primjeniti krute čelične cijevi, savitljive harmonikaste cijevi se primjenjuju i radi:


- odstranjivanja posljedica netačnosti pri izgradnji krutih cjevovoda,
- kompenzacije paralelnih pomjeranja cjevnih vodova,
- apsorpcije ugaonih pomjeranja cijevnih vodova,
- apsorpcije višedimenzionalnih vibracija malih amplituda, visokih frekvencija uzrokovanih mehaničkim radom mašina i uređaja,
- apsorpcije vertikalnih i horizontalnih pomjeranja jednog ili oba kraka cijevnog voda,
- apsorpcije toplotnih dilatacija nastalih izmjenama temperatura krutih cijevovoda itd.


U cilju obezbjeđivanja dugog vijeka trajanja harmonikastih cijevi, neophodno je da se izborom pogodnog oblika ugradnje izbjegnu višedimenzionalne vibracije, odnosno dejstvo sila usmjeri normalno na osu cijevi i dovođenjem sistema u jednu ravan isključe opasna naprezanja na uvijanja.Oblik ugradnje "A"


Oblik ugradnje "A" se koristi radi odstranjivanja posljedica netačnosti pri izgradnji krutih cijevovoda i kompenzacije paralelnih pomjeranja. Ugao savijanja za opletene harmonikaste cijevi ne smije prelaziti 45°, a za neopletene 60°.


NL = rπα/90 + 2 (l + z)
EL = 2r sin α + 2 (l + z)
a = 2r (1 - cos α)
cos α = 2r - a/2r


Oblik ugradnje A


Ugao savijanja mora biti α ≤ 45° (izuzetno kod neopletenih cijevi moze biti α ≤ 60°). Za 45° < α < 60° važe obrasci:


NL = 2,68 a + 2 (l + z)
EL = 2,414 a + 2 (l + z)

DN

do 12

16 - 25

32 - 40

50 - 65

80 - 100

125 - 150

z

25

50

75

100

150

200


Oblik ugradnje "B"


Oblik ugradnje "B" se koristi radi odstranjivanja posljedica netačnosti pri izgradnji krutih cijevovoda i kompenzacije ugaonih pomjeranja. Ugao savijanja za opletene harmonikaste cijevi ne smije prelaziti 45°, a za neopletene 60°.


NL = rπα/180 + 2 (l + z)
EL = r sin α + (l + z) (1 + cos α)
a = r (1 - cos α) + (l + z) sin α


Oblik ugradnje B

DN

do 12

16 - 25

32 - 40

50 - 65

80 - 100

125 - 150

z

25

50

75

100

150

200


Oblik ugradnje "C"


Oblik ugradnje "C" se primjenjuje radi apsorpcije višedimenzionalnih vibracija malih amplituda, a visokih frekvencija, uzrokovanih mehaničkim radom kompresora, pumpi, motora itd. Ovom obliku ugradnje dejstvo sila se usmjerava radialno na osu cijevi dovođenjem smjera kretanja i cijevnog luka u istu ravan izbjegava se opasno naprezanje na uvijanje.


NL = 2,3r + 2 l
a = 1,365r + l
r - radijus savijanja cijevi


Oblik ugradnje C

Oblik ugradnje "D"


Oblik ugradnje "D" se primjenjuje radi apsorpcije višedimenzionalnih vibracija malih amplituda, a visokih frekvencija, uzrokovanih mehaničkim radom kompresora, pumpi, motora itd.


Ovom obliku ugradnje dejstvo sila se usmjerava radialno na osu cijevi dovođenjem smjera kretanja i cijevnog luka u istu ravan izbjegava se opasno naprezanje na uvijanje.


a = 700 za DN 125
a = 800 za DN 150


Oblik ugradnje D

Oblik ugradnje "E"


Oblik ugradnje "E" se koristi za savlađivanje vibracija velikih amplituda, niskih frekvencija. Kraci cijevi su priključeni pod uglom od 180° sa jednim pokretnim krakom u vertikalnom ili horizontalnom pravcu.


Kod ovog oblika ugradnje važno je da oba kraka cijevi, kao i kretanje pokretnog kraka leže u jednoj ravni zbog izbjegavanja opasnih naprezanja na uvijanje.


NL = 4 r + S/2 + 2 l
h1 = 1,43 r + S/2 + l
h2 = 1,43 r + l


Oblik ugradnje E

Oblik ugradnje "F"


Oblik ugradnje "F" se koristi za savlađivanje vibracija velikih amplituda, niskih frekvencija. Kraci cijevi su priključeni pod uglom od 180° sa jednim pokretnim krakom u vertikalnom ili horizontalnom pravcu.


I kod ovog oblika ugradnje važno je da oba kraka cijevi, kao i kretanje pokretnog kraka leže u jednoj ravni zbog izbjegavanja opasnih naprezanja na uvijanje.


NL = 4 r + 1,57 S + 2 l
h1 = 1,43 r + 0,785 S + l
h2 = 1,43 r + S/2 + l


Oblik ugradnje F

Oblik ugradnje "G"


Oblik ugradnje "G" se koristi za savlađivanje vibracija velikih amplituda, niskih frekvencija. Kraci cijevi su priključeni pod uglom od 180° sa jednim pokretnim krakom u vertikalnom ili horizontalnom pravcu.


I kod ovog oblika ugradnje važno je da oba kraka cijevi, kao i kretanje pokretnog kraka leže u jednoj ravni zbog izbjegavanja opasnih naprezanja na uvijanje.


NL = 4 r + S/2 + 2 l
h1 = 1,43 r + S/2 + l
h2 = 1,43 r + l


Oblik ugradnje G