Ba Sr
Metalne Savitljive Harmonikaste Cevi
Opletene Metalne Savitljive Cevi
Priključni Elementi
Priključni Elementi
Priključni Elementi
Hidraulično Ispitivanje Savitljivih Cevi
Hidraulično Ispitivanje Metalnih Savitljivih Cevi
  • Metalne savitljive harmonikaste (rebraste) nerđajuće cevi zahvaljujući obliku rebara omogućavaju prenos tečnosti ili gasova, obično pod visokim pritiskom i visokim ili niskim, kriogenim temperaturama, zadržavajući svoju fleksibilnost.

  • Neopletene metalne harmonikaste (rebraste) savitljive cevi imaju tendenciju ka istezanju kada rade pod pritiskom iznad određenog nivoa. Da bi se ovo sprečilo, na metalnu savitljivu cev se stavlja nerđajući metalni oplet. Metalni oplet sprečava uzdužnu ekspanziju metalne savitljive cevi i na taj način povećava snagu unutrašnjeg pritiska i tačno prati kretanje savitljive cevi. Za dalje povećanje nivoa pritiska, koriste se dva ili čak tri sloja metalnog opleta.

  • Priključivanje metalnih savitljivih harmonikastih (rebraste) nerđajućih cijevi se izvodi prirubnicama, priključcima s navojem, cevnim nastavcima itd.

  • Priključci se izrađuju u nazivnim veličinama, u zavisnosti od nazivne veličine metalne savitljive harmonikaste (rebraste) nerđajuće cevi. Sve priključne mere su u skladu sa postojećim standardima u svetu.

  • Spajanje priključaka sa metalnim savitljivim harmonikastim (rebraste) nerđajućim cevima se u zavisnosti od tipa savitljive cevi i tipa materijala priključka izvodi zavarivanjem u zaštitnom gasu, tvrdim lemljenjem, lemljenjem srebrom i mehaničkim putem.

  • Ispitivanje hidrauličnim pritiskom se izvodi u svrhu provere čvrstoće izrađenih metalnih savitljivih cevi. Izvodi se na cevima u statičnom i pravolinijskom položaju na sobnoj temperaturi. Ispitni pritisak iznosi 1,5 puta maksimalni dozvoljeni radni pritisak.

  • Ispitni fluid, izuzev ako drugačije nije ugovoreno, je voda. Ispitni pritisak se održava dovoljno vremena da bi se omogućilo vizuelno ispitivanje svih spoljnih površina metalne savitljive cevi.