DOKUMENTACIJA
Pravila ugradnje i
računanje dužine
Gubici pri strujanju
Tabela podnošljivosti
Uporedni standardi
KALKULATORI
Računanje min. dužina
Računanje pritiska
Temperaturni faktor
Korozivna otpornost
KATALOG
Online         Preuzmi

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  • Oblik ugradnje A
  • Oblik ugradnje B
  • Oblik ugradnje C
  • Oblik ugradnje D
  • Oblik ugradnje E
  • Oblik ugradnje F
  • Oblik ugradnje F

Pravila ugradnje i računanje minimalnih dužina


Poštujući pravila ugradnje i pravilnim izračunavanjima minimalnih dužina savitljivih cevi postižu se potpuni efekti ugradnje metalnih savitljivih harmonikastih cevi. Pored osnovne funkcije provodjenja fluida, gdje nije moguće primeniti krute čelične cevi, metalne savitljive harmonikaste cevi se primenjuju i radi:


- odstranjivanja posledica netačnosti pri izgradnji krutih cevovoda,
- kompenzacije paralelnih pomeranja cevnih vodova,
- apsorpcije ugaonih pomeranja cevnih vodova,
- apsorpcije višedimenzionalnih vibracija malih amplituda, visokih frekvencija uzrokovanih mehaničkim radom mašina i uređaja,
- apsorpcije vertikalnih i horizontalnih pomeranja jednog ili oba kraka cevnog voda,
- apsorpcije toplotnih dilatacija nastalih izmenama temperatura krutih cevovoda itd.


U cilju obezbeđivanja dugog veka trajanja metalnih savitljivih harmonikastih cevi, neophodno je da se izborom pogodnog oblika ugradnje izbegnu višedimenzionalne vibracije, odnosno dejstvo sila usmeri normalno na osu cevi i dovođenjem sistema u jednu ravan isključe opasna naprezanja na uvijanja.Oblik ugradnje "A"


Oblik ugradnje "A" se koristi radi odstranjivanja posledica netačnosti pri izgradnji krutih cevovoda i kompenzacije paralelnih pomeranja. Ugao savijanja za opletene metalne savitljive harmonikaste cevi ne smije prelaziti 45°, a za neopletene 60°.


NL = rπα/90 + 2 (l + z)
EL = 2r sin α + 2 (l + z)
a = 2r (1 - cos α)
cos α = 2r - a/2r


Oblik ugradnje A


Ugao savijanja mora biti α ≤ 45° (izuzetno kod neopletenih cevi može biti α ≤ 60°). Za 45° < α < 60° važe obrasci:


NL = 2,68 a + 2 (l + z)
EL = 2,414 a + 2 (l + z)

DN

do 12

16 - 25

32 - 40

50 - 65

80 - 100

125 - 150

z

25

50

75

100

150

200


Oblik ugradnje "B"


Oblik ugradnje "B" se koristi radi odstranjivanja posledica netačnosti pri izgradnji krutih cevovoda i kompenzacije ugaonih pomeranja. Ugao savijanja za opletene metalne savitljive harmonikaste cevi ne smije prelaziti 45°, a za neopletene 60°.


NL = rπα/180 + 2 (l + z)
EL = r sin α + (l + z) (1 + cos α)
a = r (1 - cos α) + (l + z) sin α


Oblik ugradnje B

DN

do 12

16 - 25

32 - 40

50 - 65

80 - 100

125 - 150

z

25

50

75

100

150

200


Oblik ugradnje "C"


Oblik ugradnje "C" se primenjuje radi apsorpcije višedimenzionalnih vibracija malih amplituda, a visokih frekvencija, uzrokovanih mehaničkim radom kompresora, pumpi, motora itd. Ovom obliku ugradnje dejstvo sila se usmerava radialno na osu cevi dovođenjem smera kretanja i cevnog luka u istu ravan izbegava se opasno naprezanje na uvijanje.


NL = 2,3r + 2 l
a = 1,365r + l
r - radijus savijanja cevi


Oblik ugradnje C

Oblik ugradnje "D"


Oblik ugradnje "D" se primenjuje radi apsorpcije višedimenzionalnih vibracija malih amplituda, a visokih frekvencija, uzrokovanih mehaničkim radom kompresora, pumpi, motora itd.


Ovom obliku ugradnje dejstvo sila se usmerava radialno na osu cevi dovođenjem smera kretanja i cevnog luka u istu ravan izbegava se opasno naprezanje na uvijanje.


a = 700 za DN 125
a = 800 za DN 150


Oblik ugradnje D

Oblik ugradnje "E"


Oblik ugradnje "E" se koristi za savlađivanje vibracija velikih amplituda, niskih frekvencija. Kraci cevi su priključeni pod uglom od 180° sa jednim pokretnim krakom u vertikalnom ili horizontalnom pravcu.


Kod ovog oblika ugradnje važno je da oba kraka cevi, kao i kretanje pokretnog kraka leže u jednoj ravni zbog izbegavanja opasnih naprezanja na uvijanje.


NL = 4 r + S/2 + 2 l
h1 = 1,43 r + S/2 + l
h2 = 1,43 r + l


Oblik ugradnje E

Oblik ugradnje "F"


Oblik ugradnje "F" se koristi za savlađivanje vibracija velikih amplituda, niskih frekvencija. Kraci cijevi su priključeni pod uglom od 180° sa jednim pokretnim krakom u vertikalnom ili horizontalnom pravcu.


I kod ovog oblika ugradnje važno je da oba kraka cevi, kao i kretanje pokretnog kraka leže u jednoj ravni zbog izbegavanja opasnih naprezanja na uvijanje.


NL = 4 r + 1,57 S + 2 l
h1 = 1,43 r + 0,785 S + l
h2 = 1,43 r + S/2 + l


Oblik ugradnje F

Oblik ugradnje "G"


Oblik ugradnje "G" se koristi za savlađivanje vibracija velikih amplituda, niskih frekvencija. Kraci cevi su priključeni pod uglom od 180° sa jednim pokretnim krakom u vertikalnom ili horizontalnom pravcu.


I kod ovog oblika ugradnje važno je da oba kraka cevi, kao i kretanje pokretnog kraka leže u jednoj ravni zbog izbegavanja opasnih naprezanja na uvijanje.


NL = 4 r + S/2 + 2 l
h1 = 1,43 r + S/2 + l
h2 = 1,43 r + l


Oblik ugradnje G